Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve programma’s in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs als via vrijetijdsactiviteiten. Leesbevordering en het stimuleren van leesplezier staat bij alle programma’s centraal.

Anno 2019 organiseert Passionate Bulkboek, naast de Anna Blaman Prijs, op educatief gebied de programma’s De Inktaap, Jonge Jury,¬†Dag van de Literatuur¬†Er Was Eens, Kort Rotterdams en de Nationale Mediatheek Trofee. Daarnaast is Passionate Bulkboek verantwoordelijk voor de organisatie van het tweejaarlijkse educatieve symposium voor docenten de Dag van het Literatuuronderwijs. In 2020 vindt de tweede editie van Pabo Leest! plaats, speciaal voor pabo-studenten en leesconsulenten. Op de vrijetijdsmarkt organiseert zij de schrijfwedstrijd Write Now! en Geen Daden Maar Woorden Festival.
Deze projecten resulteren in circa dertig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen, de viering van de Jonge Jury Lokaal tot de Dag van de Literatuur voor vijfduizend scholieren in de Doelen te Rotterdam. De organisatie biedt enerzijds grote landelijke activiteiten aan in met name haar standplaats Rotterdam, maar zoekt tevens haar doelgroep op in de regio.

Deel deze pagina: